Home » Posts tagged "malda"
Naujienos

Į Sielos 2015 festą

XIV šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis Telšiuose lapkričio 14 d. 15 val. Bilietas į festivalį – 5 euriukai; Bilietas į autobusą (Panevėžys–Telšiai–Panevėžys) – 5 euriukai. registracija...
Naujienos
Naujienos

Pašaukimo rekolekcijos vyrams Palendriuose!

Melskis ir dirbk! Šv. Benedikto vienolyno šūkis! Jei stovi gyvenimo kryžkelėje, atvyk į Palendrius, į vyrų pašaukimo savaitgalį!   Visa informacija: www.palendriai.lt/aktualijos/naujienos/374-pa%C5%A1aukim%C5%B3-savaitgalis.html  
Naujienos
Naujienos, Veikla
Naujienos

ALFA kursas

Ar tai kuo aš tikiu – tiesa? Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl Jėzus mirė? Kas bus po mirties? Aš turėčiau skaityti Bibliją?
Naujienos
Veikla

Mano šeima - man skauda!

„… ir jie tampa vienu kūnu” (Pr 2, 24)“. Nereikia toli žvalgytis atgal. Peržvelkite pastarųjų dviejų mėnesių spaudos antraštes ir pamatysime, koks žmonių rūpestis yra...
Naujienos

Kviečiame melstis už Ukrainą

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji, visi geros valios žmonės, Lietuvos vyskupai paragino Lietuvos tikinčiuosius vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius...
Naujienos

Kairos – Dievo laikas

KAIROS, Naujojo Testamento graikų kalbos žodis, reiškiantis „Dievo tikslui paskirtą laiką“. Trumpiau - „Dievo laiką“: tai apsisprendimo ir iššūkio laikas, galimybė pamąstyti apie save, savo...
Naujienos

Giedu Tau, mano Viešpatie!

Kviečiame į krikščioniško šlovinimo popietę „Giedu Tau, mano Viešpatie“: Sausio 25 d. 14:00 val. Panevėžio muzikiniame teatre Įėjimas nemokamas Agapės metu susipažinsime ir dalinsimės vaišėmis...
Naujienos

Adventinė popietė jaunimui Anykščiuose

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras rengia susikaupimo dieną jaunimui Anykščiuose „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,14) gruodžio 14 d. (šeštadienis). Šios dienos tikslas...