Home » Veikla » Rekolekcijos

Rekolekcijos

Rekolekcijos – dvasinės pratybos, intensyvūs maldos, susikaupimo renginiai. Rekolekcijose dalyvaujama grupelėmis arba po vieną. Rekolekcijų programos būna LABAI skirtingos: nuo tylos iki dvasios džiaugsmo!
Rekolekcijos ytin paplito Ispanijoje „Ejercicios espirituales“. Vienas pradininkų šventasis Ignacas Lojola.
Panevėžio „CENTRIUKO“ organizuojamos rekolekcijos: „KAIROS“, „STIPRIAU UŽ NEAPYKANTĄ“, „ADVENTO“, „GAVĖNIOS“, „VIDINIS KOMPASAS“ dažniausiai vyksta Truskavoje, Troškūnuose ar Berčiūnuose.