Home » Veikla » Jaunimo dienos

Jaunimo dienos

1984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Popiežius kreipdamasis į jaunimą kalbėjo: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?” Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

Pasaulio jaunimo dienos nėra vien tik didelis tarptautinis susitikimas. Visų pirma tai didis dvasinis įvykis ir jis yra skirtas visam pasaulio jaunimui visuose Žemės pakraščiuose.

Pasaulio Jaunimo Dienos (PJD) – Romos katalikų bažnyčios renginys, vykstantis kas 3 metus kurioje nors pasaulio dalyje, trunkantis apie 2 savaites.

2008m. PJD vyko Sidnėjuje, kur atstovauti savo šalį ir Bažnyčią susirinko apie pusė milijono jaunų žmonių, iš kurių 130 buvo lietuviai. Katalikų Bažnyčia kitas Pasaulio jaunimo dienas surengs 2011 metais Ispanijos sostinėje Madride. (1984 Italija, 1987 Argentina, 1989 Ispanija, 1991 Lenkija, 1993 JAV, 1995 Filipinai, 1997 Prancūzija, 2000 Italija, 2002 Kanada, 2005 Vokietija, 2008 Australija).

Jaunimo dienos Lietuvoje

Jaunimo dienos ištakas galima būtų laikyti jaunimo susitikimą su popiežiumi, kuris buvo surengtas jo lankymosi Lietuvoje metu 1993 metais. Jonas Paulius II , Pasaulio jaunimo dienų iniciatorius, savo kalbą pradėjo sakiniu: „Kaip aš troškau šio susitikimo!“.

1997 metais įvyko pirmos Lietuvos Jaunimo dienos. Tai buvo piligriminė kelionė iš Vilniaus Aušros Vartų į Trakus. Šis jaunimo susitikimas buvo skirtas pasiruošti dalyvavimui Pasaulio Jaunimo Dienose Paryžiuje. Jubiliejiniais metais Lietuvos Jaunimo Dienos „Tarp Dangaus ir Žemės“ vyko Vilniuje. 2004 metais Šiaulių vasaros estradoje prasidėjo, o baigėsi Kryžių kalne Lietuvos Jaunimo Dienos „Negaliu tylėti“. 2007 metai Klaipėdoje „DRĄSOS! TAI AŠ”. 2010 metai Panevėžyje „Kelkis ir eik“. 2013 metai Kaune „Jus aš draugais vadinu“