Home » Apie mus

Apie mus

A. LipnūnosA. Lipniūno kultūros centras veikia Panevėžyje jau šešiolika metų (nuo 1993m.), įkurtas kun. Rimanto Gudelio iniciatyva. Pirmaisiais savo gyvavimo metais tai buvo Panevėžio ateitininkų centras, o nuo 1997m. su intencija plėsti centro veiklą, jis tapo katalikiško Jaunimo centru ir jo programos skirtos visam Panevėžio miesto ir apskrities jaunimui. Todėl nuo 2004m. įregistruotas šalia veikiantis ir PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRAS.

Pavadinant centrą Alfonso Lipniūno vardu buvo siekiama išlaikyti kunigo ugningą dvasią, kurios ryškiausias bruožas - pasišventimas ir meilė darbui su jaunimu. Kadangi Kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo vienas entuziastingiausių tarpukario Lietuvos jaunimo vadų, jis buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos jaunimo reikalų direktoriumi.

Šiomis dienomis Alfonso Lipniūno kultūros centras jaunimo tarpe vadinamas tiesiog „centriuku“. „Centriukas“ - tarsi antri namai, kur renkasi veiklus, entuziastingas jaunimas, norintis turiningai ir smagiai praleisti savo laiką, išmokti naujų įgudžių ir lavinti turimus, tobulinti savo asmenybės bruožus.

Pagrindinis A. Lipniūno kultūros centro tikslas:

Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas supažindinti jį su mūsų tautos dvasiniais ir kultūriniais lobynais. Kurti jaunimo sielovados struktūrą vyskupijoje. Spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas.

Uždaviniai:

 • Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kūrybą, studijas supažindinti jį su mūsų tautos dvasiniais ir kultūriniais lobynais.
 • Kurti jaunimo sielovados struktūra vyskupijoje;
 • Spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas.
 • Ruošti ir vykdyti nusikalstamumo prevencijos programas;
 • Ruošti vadovus darbui su vaikais stovyklose, koordinuoti jų veiklą. Rengti stovyklavimą įvairaus amžiaus jaunimui;
 • Kaupti metodinę ir praktinę informaciją ir teikti katalikiškoms jaunimo veiklos grupėms;
 • Organizuoti ir koordinuoti renginius ir programas jaunimui Panevėžio Vyskupijoje;
 • Skatinti ir palaikyti Vyskupijos jaunimo organizacijas ir parapijines jaunimo grupes;
 • Ruošti ir konsultuoti jaunimo lyderius ir bendradarbius darbui su jaunimu parapijose ir katalikiškose jaunimo organizacijose;
 • Ugdyti vyresniųjų klasių moksleivius ir studentus per projektinę veiklą;
 • Organizuoti ir koordinuoti socialines jaunimo veiklas įtraukiant Panevėžio vyskupijos jaunimą.