Home » Naujienos » Kviečiame melstis už Ukrainą

Kviečiame melstis už Ukrainą

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji, visi geros valios žmonės,

Lietuvos vyskupai paragino Lietuvos tikinčiuosius vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius, kad krikščioniškasis solidarumas ir malda lengvintų skausmą, vestų taikos link.

Ateinantį sekmadienį, vasario 23 d. 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje bus aukojamos šv. Mišios už Ukrainą ir jos žmones. Prašykime Viešpatį, kad daugiau nebebūtų kraujo praliejimo, o žuvusiems amžinosios ramybės. Kviečiu ir raginu šia intencija melstis visose Vyskupijos parapijose.

Marija, Taikos Karaliene ir visų tautų Motina, melski už mus!

Lionginas Virbalas, SJ
Panevėžio vyskupas