Home » Naujienos » Kairos – Dievo laikas

Kairos – Dievo laikas

KAIROS, Naujojo Testamento graikų kalbos žodis, reiškiantis „Dievo tikslui paskirtą laiką“. Trumpiau - „Dievo laiką“: tai apsisprendimo ir iššūkio laikas, galimybė pamąstyti apie save, savo santykius su kitais ir Dievu.

KAIROS - rekolekcijų programa vyresniųjų klasių moksleiviams. Jos trukmė – tris su puse dienos. Tai intensyvi programa: dienos ir vakarai pilni pokalbių ir užsiėmimų, padedančių kurti bendruomeniškumo jausmą, pagrįstą atvirumu ir pasitikėjimu.

KAIROS - tai galimybė pagilinti savo krikščioniškąją patirtį: asmeniškai suvokti, kad esi mylimas ir pašauktas mylėti. Patirties gelmė priklauso nuo tavo laisvos valios ir atvirumo.

Ši rekolekcijų programa - ypatingas „Viešpaties laikas“. Tai krikščioniškas maldos ir refleksijos patyrimas. Kad rekolekcijos būtų sėkmingos, būtina atsakomybė ir įsipareigojimas. Dėl programos trukmės (trys su puse dienos) būtinas mokestis 50Lt; Finansiniai nepritekliai neturėtų būti kliūtis dalyviui. Turintys šią problemą nuo vasario 12 dienos gali kreiptis į Andrių (tel. 8-62084166).

Rekolekcijos vyks 2014 m. balandžio 11 -14 d. Truskavoje. Papildoma informacija pvjcregistracija@gmail.com

Dalyvių skaičius ribojamas, anketą prašome užpildyti iki kovo 28 d.:

, , ,