Latest Posts
Veikla

Gavėnios rekolekcijos jaunimui

Būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad taptume turtingi per Jo neturtą (2 Kor 8,9) Balandžio 5 d. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose (Nepriklausomybės a....
Veikla

Susitikimas su Taizé broliais

Šį trečiadienį (kovo 19 d.) 16:20 val. kviečiame jaunimėlį į susitikimą su Taizé broliais iš Čilės bei Olandijos. Susitikimas vyks Kristaus Karaliaus katedros parapijos salėje.
Veikla

Mano šeima - man skauda!

„… ir jie tampa vienu kūnu” (Pr 2, 24)“. Nereikia toli žvalgytis atgal. Peržvelkite pastarųjų dviejų mėnesių spaudos antraštes ir pamatysime, koks žmonių rūpestis yra...
LJD 2015

Kur Jūsų lobis, ten ir jūsų širdis

Prasidėjo Lietuvos jaunimo dienų 2015 Alytuje „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 33) logotipo ir himno konkursai! Konkursai prasideda 2014 m. kovo...
Naujienos

Šv. Kazimiero atlaidai

2014 m. kovo 1-2 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Šv. Kazimiero atlaidai. Pamokslaus Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius Vaidas Vaišvilas. Rinkliava bus skirta kunigų seminarijų...
Naujienos

Kviečiame melstis už Ukrainą

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji, visi geros valios žmonės, Lietuvos vyskupai paragino Lietuvos tikinčiuosius vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius...
Veikla
Naujienos

Nenutrūkstama adoracija Šeimos metų proga

Bažnyčia Adoracijos pradžia Adoracijos pabaiga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra Vasario 24 d. 8.00 val. Vasario 25 d. 8.00 val. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia Vasario 25...
Naujienos

Kairos – Dievo laikas

KAIROS, Naujojo Testamento graikų kalbos žodis, reiškiantis „Dievo tikslui paskirtą laiką“. Trumpiau - „Dievo laiką“: tai apsisprendimo ir iššūkio laikas, galimybė pamąstyti apie save, savo...
Naujienos
Naujienos
Naujienos

Patarnautojų savaitgalis

Kovo 15-16 dienomis. Registruotis iki kovo 3 d. el. paštu pvjcregistracija@gmail.com arba tel. 8 620 84166 (Andrius)