Home » Naujienos » Panevėžio vyskupijoje buvo nešamas PJD kryžius

Panevėžio vyskupijoje buvo nešamas PJD kryžius

Liepos 18 d. Panevėžio vyskupijos jaunimas iškilminga eisena, giedodami jaunimo giesmes, iš Panevėžio katedros nešė Pasaulio Jaunimo Dienų kryžių miesto pagrindinėmis gatvėmis į Marijonų koplyčią. “Kaip tik tomis dienomis vyko miesto dienos, vyko repeticijos, PJD kryžiaus žinia buvo paskleista miestui,” – Vatikano radijui sakė vyskupijos jaunimo centro darbuotoja Monika. “Prie viltingos procesijos prisijungė gausus miestiečių būrys”. Vakaro mišioms Marijonų koplyčioje prie PJD kryžių vadovavo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Drauge šv. mišias šventė kunigai Mindaugas ir Pavelas. Panevėžio vyskupas pamoksle kalbėjo apie PJD kryžiaus prasmę, kodėl jis keliauja per pasaulį ir atkeliavo į Lietuvą. Jaunimo kartos labai greitai keičiasi iškilminga eisena. Kryžiaus horizontale KRISTUS mus apkabina. Tuo jis ir mus kviečia apkabinti vieniems kitus. Taip mes esame bendrystėje vieni su kitais. Kryžiaus vertikalė rodo kelią į Viešpatį. Vyskupas paaiškino, jog eidami prie kryžiaus, mes esame vienybėje ir vieni su kitais, ir su Viešpačiu. „Manau, kad jaunimui kaip tik to ir reikėjo. Kodėl mes džiaugsmingai pasitikti per pasaulį keliaujantį Pasaulio Jaunimo dienų kryžių, kodėl mes turime jį pagarbinti. Ties kryžiumi mes labiausiai susitinkame vieni su kitais. Ir su Viešpačiu. Susitikdami su Viešpačiu, mes labiausiai ir susitinkame vieni su kitais.“ – sakė Monika.

Per naktį prie kryžiaus ir Švč. Sakramento budėjo Panevėžio ir Panevėžio-Krekenavos jaunimas. Liepos 19 dieną švč. Sakramento adoracijos ir PJD Kryžiaus pagarbinimo programos laiką pasiskirstė Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų dekanatų virš 150 jaunų žmonių. Laisvu laiku vyskupijos savanoriai svečiams parodė pagrindines Panevėžio šventoves ir žymesnes vietas. Mus labai pradžiugino ir netikėti apsilankymai. Iš Pandėlio atvyko ateitininkų grupė, vadovaujama mokytojos Eglės Glemžienės bei Kiburių jaunimo grupė, kuri drauge su Pasvalio jaunimu gegužės 10 d. šventė savo dekanato jaunimo dieną. Jose dalyvavo virš 500 jaunų žmonių iš Pasvalio dekanato parapijų ir Biržų.

Tikėjimas – mūsų jėga. Jaunimas už krikščionišką šeimą“. Kyburių bažnyčioje vyko susitaikinimo pamaldos. Iš čia eisena pajudėjo į Saločius, nešdami dekanato jaunimo dienų kryžių. Tradicija pradėjo tuometinis Pasvalio dekanas Algis Neverauskas 2005 m. šis kryžius nešamas iš dekanato parapijos į parapiją. Su jaunimu ėjo Pasvalio rajono vadovybė ir Seimo narys A. Matulas. Pakeliui Kiemėnų kaimo ir Šakarnių bendruomenės surengė agapę. (jie pirmą kartą priėmę tokį gausų jaunimo būrį. Į priligriminę kelionę įsijungė Panevėžio vyskupas Lionginas ir generalvikaras Eugenijus Styra) Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje buvo aukojamos šv. mišios, kurioms vadovavo vyskupas Lionginas Virbalas kartu su dekanato kunigais. Po mišių kalbėjo apie okultinių dalykų žalą jaunam žmogui karo kapelionas majoras Arnoldas Valkauskas. Renginį užbaigė nuotaikingas krikščioniškos grupės „Chebra“ iš Babtų koncertas. Šios dekanato jaunimo dienos- tai rimtas pasirengimo Lietuvos jaunimo dienoms etapas.

Šeštadienį PJD kryžių perėmė Pumpėnų parapija, kurioje sekmadienį vyksta škaplierinės atlaidai. Sekmadienį, atlaidų dieną PJD kryžių Švč. Sakramento procesijoje per visą miestelį nešė gausus parapijos jaunimas.

Kun. Domingo su septyniolikos jaunų grupe dalyvavo Pasaulio Jaunimo dienose Rio-de-Janeire, kurios vyko pernai liepos –rugpjūčio mėn. Viešnagės pradžioje jie aplankė Argentiną ir Paragvajų. Buenos Airėse aplankė jie aplankė gimtąją kun. Domingo parapiją ir įžymias šventas vietas. Liepos pabaigoje jaunimo grupė prisijungė prie visų Lietuvos jaunimo grupės San Paule. Po pasiruošimo įvairiose vyskupijose jaunimas suvažiavo į Rio-de-Janeirą. Jose dalyvavo trys milijonai jaunų žmonių iš viso pasaulio.

Taip Panevėžio vyskupijos jaunimas ruošiasi kitais metais Alytuje vyksiančioms Lietuvos jaunimo dienoms, o 2016 metais – Pasaulio Jaunimo dienoms Krokuvoje.

, , ,