Home » Naujienos » Kviečiame į TIKĖJIMO METŲ pabaigos šventę lapkričio 23 d. Panevėžyje

Kviečiame į TIKĖJIMO METŲ pabaigos šventę lapkričio 23 d. Panevėžyje

TAVO ŽODIS - ŠVIESA MANO TAKUI

PROGRAMA a4 jpg || a3 pdf spaudai 8Mb

  • 10.00-10.30 Registracija (Panevėžio K. Paltaroko gimnazijoje. vysk. K. Paltaroko g. 18)
  • 10.30-10.40 J. E. vyskupo Liongino Virbalo SJ sveikinimas
  • 10.40-11.40 konferencija Dievo Žodis - skaityti ar suprasti Kun. A. Akelaitis
  • 11.40-12.15 konferencija Šventojo Rašto studijos parapijinėje grupelėje kun. dr. G. Jankūnas
  • 12.15-13.00 Agapė (dalinsimės pačiū suneštomis vaišėmis)
  • 13.00-14.00 Darbas grupėse. Šv. Rašto praktinis skaitymas (Lk 24, 13-35)
  • 14.10-14.45 Darbo grupėse pristatymas ir apibendrinimas
  • 15.00-16.00 Šv. Mišios (Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra)
,