A. Lipniūno kultūros centras - Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
 
Kontaktai |Rėmėjai |Klauskite
Apie mus
 

A.Lipniūno kultūros centras veikia Panevėžyje jau šešiolika metų (nuo 1993m.), įkurtas kun. Rimanto Gudelio iniciatyva. Pirmaisiais savo gyvavimo metais tai buvo Panevėžio ateitininkų centras, o nuo 1997m. su intencija plėsti centro veiklą, jis tapo katalikiško Jaunimo centru ir jo programos skirtos visam Panevėžio miesto ir apskrities jaunimui. Todėl nuo 2004m. įregistruotas šalia veikiantis ir PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRAS.
Pavadinant centrą Alfonso Lipniūno vardu buvo siekiama išlaikyti kunigo ugningą dvasią, kurios ryškiausias bruožas - pasišventimas ir meilė darbui su jaunimu. Kadangi Kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo vienas entuziastingiausių tarpukario Lietuvos jaunimo vadų, jis buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos jaunimo reikalų direktoriumi.
Šiomis dienomis Alfonso Lipniūno kultūros centras jaunimo tarpe vadinamas tiesiog „centriuku“. „Centriukas“ - tarsi antri namai, kur renkasi veiklus, entuziastingas jaunimas, norintis turiningai ir smagiai praleisti savo laiką, išmokti naujų įgudžių ir lavinti turimus, tobulinti savo asmenybės bruožus.
Pagrindinis A. Lipniūno kultūros centro tikslas:
Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas supažindinti jį su mūsų tautos dvasiniais ir kultūriniais lobynais. Kurti jaunimo sielovados struktūrą vyskupijoje. Spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas.

Pagrindinės veiklos kryptis:
Akcijos; seminarai; kursai; stovyklų vaikams vadovų rengimas; savanorių rengimas; rekolekcijos; piligriminės kelionės ir žygiai; tarptautiniai seminarai ir mainai; vasaros, žiemos ir pavasario stovyklos vaikams ir studentams; giedojimo studija; grojimo gitara kursai; meditacijos; pokalbių - diskusijų vakarai; liaudiškos vakaronės; krikščioniški koncertai ir diskotekos; teminiai susitikimai; Lietuvos krikščioniško jaunimo dienų organizavimas kartu su kitais 6 Lietuvos jaunimo centrais (2010 LJD bus Panevėžyje); bendradarbiavimas ir savanoriavimas įvairiose Panevėžio valstybinėse ir nevyriausybinėse įstaigose ir organizacijose.
„Vietinės reikšmės“ veikla , kurią matysite foto nuotraukų parodoje yra labai plati ir įvairiapusė, todėl mes išrinkome keltą pačių ryškiausių nuotraukų, kurios „kalba“.
Mes džiaugiamės, jog dažnai mus pakviečia giedoti vestuvėse ir krikštynose, taip pat ir parapijų atlaiduose, vakaronėse ir miestelių šventėse. Kartu su mūsų gerbiamu vyskupėliu Jonu Kaunecku dalyvaujame tradiciniuose Didžiojo penktadienio kryžiaus keliuose ir piligriminiame žygyje į Krekenavą.
Gausus būrys mūsų savanorių, kuriame gali būti ir Tu, dalyvauja akcijose „Maisto bankas“, „Kalėdinė sriuba“; talkose, tvarkant parkus Panevėžyje, stovyklos teritoriją Berčiūnuose ir įvairių parapijų šventorius. Ir šiaip jei kam reikia fizinių ir protinių pajėgų, MES VISADA PASIRUOŠĘ, nes savo tvirtumą ir ištvermę išbandome kareiviškose užduostyse, bei kliūčių ruožuose - „Vilko take“.
Po visų gerų darbų vasaros paskutinį savaitgalį, mes skiriame neformaliai kelionei prie jūros bangų. Ten keliaujame ar pėstute, ar traukiniais , ar arkliais... na apskritai nestandartiniais būdais, siekdami patirti ir pamatyti kuo daugiau, pasisemti ir dalinti gerą nuotaiką kitiems ir pasikrauti visiems mokslo metams.

Tikslai ir uždaviniai
Istorija
 

www.alkc.lt