A. Lipniūno kultūros centras - Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
 
Kontaktai |Rėmėjai |Klauskite
Apie mus
 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3.1    Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kūrybą, studijas supažindinti jį su mūsų tautos dvasiniais ir kultūriniais lobynais.
3.2    Kurti jaunimo sielovados struktūra vyskupijoje;
3.3    Spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas.
3.4    Ruošti ir vykdyti nusikalstamumo prevencijos programas;
3.5    Ruošti vadovus darbui su vaikais stovyklose, koordinuoti jų veiklą. Rengti stovyklavimą įvairaus amžiaus jaunimui;
3.6    Kaupti metodinę ir praktinę informaciją ir teikti katalikiškoms jaunimo veiklos grupėms;
3.7    Organizuoti ir koordinuoti renginius ir programas jaunimui Panevėžio Vyskupijoje;
3.8    Skatinti ir palaikyti Vyskupijos jaunimo organizacijas ir parapijines jaunimo grupes;
3.9    Ruošti ir konsultuoti jaunimo lyderius ir bendradarbius darbui su jaunimu parapijose ir katalikiškose jaunimo organizacijose;
3.10  Ugdyti vyresniųjų klasių moksleivius ir studentus per projektinę veiklą;
3.11  Organizuoti ir koordinuoti socialines jaunimo veiklas įtraukiant Panevėžio vyskupijos jaunimą.

   Atgal
 

www.alkc.lt