PVJC | ALKC

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras

Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Veikla parapijose

Lankome vyskupijos parapijų jaunimo komandas. Skatiname jas aktyviai dalyvauti jaunimo centro projektuose.

Pagrindinis tikslas

Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas.

Projektinė veikla

Vyskupijos, Lietuvos, Pasaulio jaunimo dienų organizavimas. O taip pat: įvairūs kursai, žaidimai, neformalūs mokymai.

Panevėžio vyskupijos Dievo gailestingumo šventė – Pal. Jonas Paulius II – gailestingumo apaštalas

2011 m. gegužės 20 d.

14.00 Val. – 17.00 Val. Panevėžio vyskupijos Sielovados centre - programa jaunimui "Šventieji -Dievo Gailestingumo Liudytojai" Įvadas - Kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas Jaunimo stotelės, Viktorina

15.30 Val. - 17.00 Val. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešojoje bibliotekoje Popiežiaus Jono Pauliaus II Enciklikos " Dives In Misericordia" pristatymas. Dalyvauja Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje ark. Luigi Bonazzi, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

15:00 Val. - 17.00 Val. Kultūros centre "Garsas" - filmo "Devynios dienos pakeitusios pasaulį" pristatymas. Dalyvauja Įsikūnijusio Dievo žodžio kongregacijos kun. Domingo Avellaneda, švč. Mergelės Marijos iš Mataros Kongregacijos seserys - S. Marija Malaika, s. Marija Dovire, s. Marija Intermerata.

17.00 Val. – Iškilminga eisena miesto gatvėmis. Eisenos pradžia - Panevėžio vyskupijos Sielovados centras, Marijonų g. 24

18.00 Val. – Šv. Mišios už Panevėžio vyskupijos žmones prašant pal. Jono Pauliaus II užtarimo Kristaus Karaliaus Katedroje

19.00 val. - Gegužinė - agapė ir linksmavakaris su liaudiškos muzikos grupe "Raskila" - Katedros šventoriuje

You are here