PVJC | ALKC

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras

Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Veikla parapijose

Lankome vyskupijos parapijų jaunimo komandas. Skatiname jas aktyviai dalyvauti jaunimo centro projektuose.

Pagrindinis tikslas

Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas.

Projektinė veikla

Vyskupijos, Lietuvos, Pasaulio jaunimo dienų organizavimas. O taip pat: įvairūs kursai, žaidimai, neformalūs mokymai.

Kelias link PJD maldoje ir bendrystėje

…Mūsų piligrimystės misija PJD… …Prisiminimų ir minčių alėja… „būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (Kol 2,7).

Daugelis iš mūsų į piligriminę kelionę vyko pirmą kartą, todėl kiekvienas turėjome užsibrėžęs savo tikslų, ką norime pamatyti, ką turėtume patirti… Kiekvienas šios kelionės metu buvo ypatingas ir net pats to nežinodamas kelionės metu dalinosi su kaitais įvairiomis dovanomis gautomis iš Dievo. Įsitikinau, kad Jis tikrai veikia visur. DIEVAS visos kelionės metu ir PJD rūpinosi mumis, kvietė nebijoti, tikėti, iš naujo pažinti Jį ir save. Aš kiekviename žingsnyje jaučiau Jo veikimą ir būvimą šalia: kai kartu su visais adoruodavome apimdavo tokia ramybė ir gerumas užliedavo širdį…. Tūkstantinės žmonių minios, jaučiamas nuovargis, murmėjimai, įvairūs sunkumai, su kuriais susidūrėme, ugdė mus visapusiškai. Kasdien sutikdavome vis kitus žmones iš skirtingų kontinentų, kurie mums mielai atvėrė savo širdis, o svarbiausia liudijo tikėjimą. Kai kurių šalių bendruomenės PJD metu labai garsiai ir gyvai skelbė tikėjimą, kiti ramiau visa tai išgyveno. Kiekvieno sutikto žmogaus, net vaiko akyse švietė tikėjimas ir nuoširdumas. Jaučiau, kad visuose gyvena Jėzus, kad Jis tikrai gyvas ir dabar neabejoju Jo veikimu. Kažkaip Dievulis sugeba mums atsiųsti tai, ko tuo momentu labiausiai reikia: draugo peties, maldos, ramybės, pabūvimo su kitais… JIS ne vienam iš mūsų padėjo susivokti abejonių kelyje, atrasti gyvą ir tikrą, jauną, veiklią bažnyčią.

 Sustiprėti dvasiškai ir praturtinti save Šventosios Dvasios siųstomis dovanomis, tvirtėti tikėjimu ir juo grįsti mūsų kasdienį gyvenimą. Kad tikėjimas būtų mūsų tvirtas pamatas, kurio negalėtų įveikti jokia audra… Supratome, kokią vietą mūsų širdyse užima Jis. Žinoma, kiekvieno potyriai skiriasi, kiekvienas gavome skirtingą supratimą, kitokias dovanas, ženklus, kitaip liudijome ir savitai išgyvenom viską. Prieš šią kelionę, labai bijojau to, kas manęs laukia Madride ir abejojau ar tikrai sugebėsiu liudyti tikėjimą ir būti gera krikščione. Bet dabar galiu pasakyti, kad esu laiminga, jog gavau tokią ypatingą dovaną – šią kelionę, kurios metu pažinau save iš naujo, išmokau pačios didžiausios dorybės – kantrybės, savarankiškumo... Pažindama save, vis labiau pažinau ir kitus, tokie, kokie jie yra iš tikrųjų, be kaukių ir apsimetinėjimų… Visų šių dienų metu pats stipriausias mūsų ginklas buvo malda, kuris mus lydėjo ir suartino su Juo, kasdienės giesmės, ramybė ir meditacijos… PJD mus sukvietė dėl vieno tikslo – kartu su kitais, su jaunimu iš viso pasaulio išgyventi tikėjimą, šlovinti mūsų Viešpatį, liudyti tai ir skelbti pasauliui. PJD – tai didžiulė tikėjimo šventė, suvienijanti skirtingų kultūrų, tradicijų, kalbų žmones. Jaunimo dienų metu mes buvome viena didelė krikščioniška šeima… PJD – vienija tikėjimas ir Kristus. Taip pat bendrystė, meilė artimui, pagalba, dvasingumas, džiaugsmas, bendras nuovargis (kai žinai, kad ir kitiems 2 mln. Skauda, karšta, kad ir jie neišsimiegoję), visa tai vienija ir stiprina. Ir tada atrodo, kad tu gali kalnus nuversti, niekas nebaisu, kai aplink tiek žmonių- brolių ir sesių, kurie yra pasiruošę bet kada tau padėti… Taigi, Pasaulio Jaunimo Dienos – tikėjimo, skirtingų tautų kultūrų ir kalbų žmonės vienijantis krikščioniškas renginys, susitikimas su popiežiumi, begalinis laukimas ir kantrybė. Tai, dienos pilnos išbandymų ir sunkumų, kurie mus stiprino ir ugdė. Jose buvo pilna – juoko, šypsenų, draugiškumo, dvasingumo, ramybės, maldos, DŽIAUGSMO, liudijimų, šlovinimo, giesmių, draugų, bendruomeniškumo, nuoširdumo, išbandymų, sunkumų, kliūčių, Dievo siųstų ženklų, malonių, svetingumo, pažinimo, laukimo, meilės, atvirumo, tikrumo, pasitikėjimo, ištvermingumo, laimės, užtarimo, savanorystės, atlaidumo, jaunystės, darnumo, nuovargio, piligrimystės, pasitikėjimo, unikalumo, supratimo… Tikiu ir žinau, kad PJD nors ir baigėsi, bet ilgam išliks mūsų širdyse. Visa tai, tik pradžia, naujas tikėjimo ir pažinimo etapas. Reikia laiko, kad visa, tai, ką gavome, suvoktume. Mes, jauni žmonės, grįžome, kad Jums liudytume tikėjimą ir dalintume tai, ką patyrėme…

....Kelias link PJD maldoje ir bendrystėje…

RUGPJŪČIO 8 d., pirmadienis. Lietuva, Panevėžys Nuo pat ankstaus ryto, 10 val. pasaulinių jaunimo dienų dalyviai, būsimi piligrimai būriavosi centriuke. Nedrąsūs žvilgsniai, kai kurių netylantys pokalbiai, neblėstančios šypsenos, ir smalsumo kupinos akys, įvairūs klausimai, galvose kirbančios įvairios mintys, nerimas, laukimas. Džiugesys, kartu ir liūdesys – tokios nuotaikos tvyrojo centriuke. 11 val. visi kartu keliavome į koplytėlę, kurioje turėjome Šv. Mišias, kurių metu gavome mūsų vyskupo – Jono Kaunecko palaiminimą ir padrąsinimą, nebijoti ir skleisti tikėjimą kitų širdyse. Vėliau visi kartu nusifotografavome ir nuskubėjome atsisveikinti su draugais, giminėmis, su visais mus mylinčiais žmonėmis, paskutinį kart prieš kelionę apsikabinti, palaiminti juos ir atsisveikinti... Susėdę į autobusą, kupini įvairiausių emocijų, mojavome visiems, tiems, kurie mus išlydėjo į šią kelionę. Ir likome maldoje už šiuos žmones, kunigus, vyskupą, visus mums artimus žmones. Malda – sujungia mums, jai nesvarbu atstumas, ji vienija mus su Dievu ir padeda pajausti bendrystę. Visą šią dieną keliavome,pravažiavome Lenkiją...

RUGPJŪČIO 9 d., antradienis.Austrija, Viena Anksti ryte pasiekėme Austriją. Ryte susiradome Katedrą , kurioje mūsų kun. Pavelas aukojo Šv. Mišias. Vėliau pusę dienos turėjome laisvo laiko, kurio metu galėjome Vieną – šios šalies sostinę pažinti iš arčiau, susipažinti su miesto architektūra, bažnyčiomis, dvasiniu ir kultūriniu gyvenimu... Dienai besibaigiant patraukėme link autobuso ir keliavome toliau, laukėme išauštančios naujos dienos... Autobuse įsivedėme taisykles, taip pat nutarėme visada laikytis maldos ritmo, turėti rytinę, dieninę ir vakarinę maldas....

RUGPJŪČIO 10 d., trečiadienis .Italija. Savona Rytas. Malda. Mieli žmonės, besišypsantys ir besisveikinantys veidai. Šv. Mišios nuostabiojoje Italijoje. Susipažinimas su Italijos miesto Savonos – kultūriniu ir dvasiniu gyvenimu, poilsis prie jūros. Nerealių, burnoje tirpstančių, itališkų ledų skonis. Malda. Nuoširdūs ir pasiruošę padėti žmonės. Karštis, saulė, žydra jūra... Mus sužavėjo Italijos gyventojai, Savonos grožis ir jaukumas, sklindanti ramybė, jaukios bažnytėlės. Mums užteko visko ir ramybės ir poilsio ir maldos.... Autobuse – buvome supažindinti su šventaisiais, meldėmės, žiūrėjome labai gilius filmus,vienas jų apie Palaimintąjį Joną Paulių II. Turėjome nuolat veikiantį paštą, žaidėme angelų sargų žaidimą, pasidalijimus, liudijimus ir darbą grupelėse...

RUGPJŪČIO 11 d., ketvirtadienis, Ispanija, Turis miestelis Atvykome į Valencijos vyskupiją, įsikūrėme 40 km nuo šio miesto, esančiame Turyje. Mūsų jau laukė savanoris Fernando Gonzalez ir klebonas Arturo García Pérez, kurie visos viešnagės metu mums labai padėjo, stengėsi, kad jaustumėmės kaip namie... Atvykus į Turį, vos kelių minučių užteko, kad pajaustume tikrąjį Ispanijos karštį, todėl nieko nelaukdami kartu su visais savo daiktais patraukėme link parapijos namų. Ten mus jau pasitiko naujosios šeimos, močiutės, kurie su nekantrumu laukė mūsų. Buvo taip gera matyti visų švytinčius veidus ir spinduliuojančias akis degančias nuoširdumu ir meile. Kiekvienas iš mūsų buvo apkabintas ir svetingai sutiktas. Buvo truputį keista, neramu, kaip reikės bendrauti su ispanais, nes labai mažai, kas jų tarpe suprato anglų klabą...Bet kaip paaiškėjo vėliau, tai tikrai nėra kliūtis, kalbos barjerą galima įveikti labai greitai, tam padeda ir gestai, netgi, kai kuriuos ispanus išmokėme kelėtos lietuviškų žodžių.Vėliau patraukėme į savo naujas šeimas, kuriose įsikūrėme, susipažinome... Vakare turėjome Mišias visi kartu, vėliau parapijos kiemelyje valgėme ispanišką vakarienę, toliau bendravome, susipažinome per įvairius šokius, dainas. Buvo labai įsimintina ir linksma pirmoji diena Turyje...

RUGPJŪČIO 11 – 15 d. Ispanija; Turis, Valencija Kasdien iš Turio miestelio važinėdavome į Valenciją, o naktį grįždavome pas šeimas Turyje, ten ir pusryčiaudavome. Ketvirtadienį, turėjome galimybę sudalyvauti Taize pamaldėlėse Santa Catalinos bažnyčioje. Šią dieną vyko įvairūs koncertai, spektakliai, rožinio kalbėjimas. Penktadienį ryte vėl vyko Mišios ir katechezės skirtingose vietose, skirtingomis kalbomis. Galėdavome pasirinkti, kuri veikla mums yra įdomiausia: koncertai, spektakliai, muziejų ir kitų istorinių vietų lankymas, poilsis, malda, Taizė pamaldėlės, rožinio kalbėjimas Basilica de la Virgen. Vakare turėjome koncertą: ,,Maeve Louise Heaney“. 20.30 dalyvavome Vigilijoje ir adoracijoje Plaza de la Virgen aikštėje. Mane asmeniškai, labai palietė, ta kelių minučių adoracija ir tyla, bei ramybė... Sekmadienį ryte kaip ir įprasta katechezės skirtingomis kalbomis, vėliau pasirinkta veikla. Vakare spektakliai, koncertai ir bendra malda. Pirmadienį 8.30 turėjome Šv.Mišias ,,Plaza de la Virgen“. Vėliau buvo rengiami įvairūs pasirodymai... 14.30 pietavome visi kartu, turėjome galimybę paragauti tradicinio patiekalo: Paella. Vakare paplūdimyje (Malvarrosa) kalbėjome rožinį su tūkstantine minia. Buvo labai ypatinga patirties daugeliui iš mūsų... Pirmadienį buvo išsiuntimo Mišios į Madridą. Per visą tą laiką labai susibendravome su šeimomis, todėl buvo ypač sunku išsiskirti, netrūko ašarų...visi tapome viena šeima. Dėkojame Turis šeimoms už jų svetingumą, meilę, pagalbą, šilumą, plačiai atvertas ne tik namų, bet ir širdies duris, išsivežamas pačias šilčiausias akimirkas, už maldą, už nuoširdumą ir viską... Palaiminę savo šeimas, vykome į Madridą, kur mūsų laukė oficialusis PJD renginys, paskutinė kelionės stotelė, kulminacija...

RUGPJŪČIO 16 d. Ispanija, Madridas Šią dieną buvo oficialus PJD atidarymas, jame dalyvavo apie 300 tūkst. dalyvių, manoma, iš 193 skirtingų šalių. Madride apsistojome ,,Parroquia San Fulgencio y San Bernardo“ parapijos namuose. Dalis iš mūsų turėjo galimybę gyventi šeimose.

RUGPJŪČIO 17 d. Ispanija, Madridas Ryte turėjome galimybe dalyvauti katechezėje savo gimtąja kalba. Skirtingų parapijų atstovai iš įvairių miestų trumpai pristatė savo veiklą, ką jie patyrė iki PJD tada buvo liudijimai. Panevėžio vyskupijos grupę pristatė Justinas ir Živilė. Po iškilmingo PJD atidarymo jaunimas ir visi piligrimai buvo kviečiami į miste vykstančius renginius ir jaunimo festivalį. Madride buvo organizuojama gausybė įvairių renginų, jaunimas visą laiką turėjo galimybę, veikti, tai kas jiems labiausiai patinka. Pvz.: paroda "Šiandien persekiojami krikščionys" , Madrido centre esančio Šv. Pranciškaus Didžiojo bazilikoje "Pranciškoniškos šeimos kaimelio" atidarymas. Šalia visų šitų renginių buvo ir nesklandumų, vyko riaušės, maži maištai, žmonių, kurie yra nusistatę prieš krikščionis, jie nebijojo susiremti su policija ir piligrimais. Laimei viskas baigėsi gerai ir nesklandumai buvo numalšintos.

RUGPJŪČIO 18 d. Ispanija, Madridas Ryte – katechezė gimtąja kalba. Susitaikinimo pamaldos, galimybė atlikti išpažinti, šlovinimas ir giesmės lietuviškai! Liudijimai ir pasidalijimai. Tai ypatinga diena, nes popiežius atskrido į Madrido oro uostą, kur jį pasitiko karalius Juanas Carlosas ir karalienė Sofija. Visi labai džiaugėsi Šventojo tėvo atvykimu į Madridą, ypatingai piligrimai. Popiežiaus kalba, pasakyta pasisveikinimo ceremonijoje Madrido oro uoste: "Esu tam čia, kad susitikčiau su tūkstančiais jaunų žmonių iš viso pasaulio, - su katalikais, kurie domisi Kristumi, tai pat ir tais, kurie dar ieško tiesos, suteikiančios prasmę visam gyvenimui. Atvykstu kaip Petro įpėdinis, kad sustiprinčiau visus tikėjime per šias intensyvios sielovados veiklos dienas, kad skelbčiau, jog Jėzus Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas." Su popiežiumi kartu lėktuve skrido 56 Vatikane akredituoti tarptautinės žiniasklaidos atstovai. Ispanijoje popiežiaus vizito ir PJD metu akredituota 5 tūkst. žurnalistų. Ketvirtadienio vakarą tūkstantinės minios ir visi piligrimai iš viso pasaulio turėjo galimybę susitikti su popiežiumi Madrido miesto centre – Plaza de Cibeles – toje pačioje aikštėje, kurioje antradienio vakarą buvo aukojamos šiemetinių Pasaulio jaunimo dienų atidarymo Mišios. Iš pradžių, prieš suspitimą su jaunimu popiežius Benediktas XVI sustojo prie Madrido miesto vartų - Puerta de Alcala.Visą tai, buvo transliuojama per televiziją ir didžiulius ekranus, buvusius skirtingose aikštės vietose, visas pasaulis stebėjo tai per televizorių ekranus. Prie šių vartų popiežių pasitiko Madrido meras ir įteikė jam simbolinius miesto raktus. Atvykusį į Plaza de Cibeles Benediktą XVI pirmiausia pasveikino Madrido arkivyskupas kardinolas Antonio Maria Rouco Varela. Paskui į susitikimo dalyvius kreipėsi Šventasis Tėvas, kuris dėkojo Jaunimo dienų organizatoriams ir sveikino visus jaunuosius piligrimus iš viso pasaulio, skirtingomis kalbomis: ispanų, prancūzų, anglų, vokiečių, italų, portugalų ir lenkų. ,,Šios dienos jums tebūnie proga geriau pažinti Kristų ir įsitikinti, kad tik tvirtai juo remdamiesi galite pasiekti tai, kas svarbiausia ir kilniausia, - sakė popiežius jaunimui. Jei statysite savo gyvenimus ant šios tvirtos uolos, net tik jūsų gyvenimas bus tvirtas ir stabilus, bet taip pat padėsite nešti Kristaus šviesą savo bendraamžiams ir visai žmonijai, parodysite patikimą alternatyvą daugeliui žmonių, kuriems pagrindas išslydo iš po kojų, nes jie savo gyvenimą buvo bandę statytis ant smėlio. Padėsite daugybei tų, kurie plaukia pasroviui su trumpalaikėmis madomis, kurie siekia greitų, bet trumpalaikių rezultatų, kurie užmiršta tikrąjį teisingumą ir netgi netiki tiesa, o aukščiu jos kelia savo asmenines nuomones. Deja, - kalbėjo popiežius, - yra žmonių, kurie mano esą dievai, nemano, kad jiems reikia žinoti savo šaknis, nemato reikalo turėti kitą pagrindą, išskyrus save pačius. Jie nori patys nustatyti kas yra teisinga ir kas ne, jie patys nusprendžia dėl ko verta gyventi, jie neturi tikslo, o eina tik ten, kur veda užgaidos. Tokios pagundos gresia daugeliui. Svarbu joms nepasiduoti, nes jos veda tik į paviršutinišką, jokių horizontų neturinį gyvenimą, į laisvę be Dievo. Mes gi žinome, - kalbėjo popiežius jaunimui, - kad esame sukurti laisvei; esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir dėl to mes esame atsakingi už savo gyvenimą. Esame atsakingi už savo veiksmus, už laisvės ir gėrio paieškas. Mes nesame akli įsakymų vykdytojai, bet laisvi ir sąmoningi pasaulio Kūrėjo bendradarbiai. Dievui reikalingi atsakingi pašnekovai, kurie mokėtų su juo kalbėtis ir jį mylėti. Kristaus dėka mes tikrai galime Jame suleisti savo šaknis. Jo dėka mūsų laisvė gali išskleisti sparnus. Ir tai yra didžiausia mūsų džiaugsmo priežastis. Tai suvokdami mes kuriame meilės ir gyvybės civilizaciją, sužmoginančią kiekvieną žmogų. Brangūs bičiuliai, - sakė popiežius Benediktas, - būkite atsargūs ir išmingi, statykitės savo gyvenimus ant tvirto Kristaus pamato. Jei šita išmintimi vadovausitės savo gyvenime, nieko nebijosite ir jūsų širdyse viešpataus ramybė. Būsite laimingi ir palaiminti, jūsų džiaugsmu užsikrės ir kiti. Iš jūsų jie sužinos, kad nėra už Kristų tvirtesnės uolos, ant kurios žmogus gali statytis savo gyvenimą. „

RUGPJŪČIO 19 d. penktadienis. Ispanija, Madridas Rytas – katechezė gimtąją kalbą bažnyčioje kartu su 900 lietuvių. Turėjome Šv. Mišias ir įvairius liudijimus. Šią dieną Šventasis Tėvas susitiko su karališkąją šeima – Ispanijos karaliumi Jonu Karoliu I. Po šio vizito popiežius susitiko su jaunosiomis vienuolėmis, nes jaunimo dienos - ir jų šventė. Seserims vienuolėms popiežius kalbėjo, kad "Dievui gyvenimą pašvenčiantis žmogus priima Dievo Žodį ir paverčia jį gyvenimo norma. Šitoks radikalus Dievo Žodžio pritaikymas gyvenime labai reikalingas šiandien. Bažnyčiai labai reikia jūsų jaunos ištikimybės, jūsų įsišaknijimo Kristuje ir ant Kristaus uolos pastatyto jūsų gyvenimo pavyzdžio." Pietavo popiežius su 12 jaunuolių iš PJD - mergina ir vaikinu iš Ispanijos ir po du jaunuolius iš penkių žemynų. Jaunuoliai buvo labai laimingi, nes turėjo galimybę būti šalia popiežiaus. Vienas įsimintiniausių įvykių – kryžiaus kelias, kurio metu su popiežiumi išgyvenome Kristaus kančios momentus, apmąstėme tai, meldėmės. Kryžiaus kelio stotims buvo naudojamos statulos iš visos Ispanijos. Jaunimas žengė nuo vienos Kryžiaus kelio stoties prie kitos, nešdami PJD kryžių, pasikeisdami skirtingų šalių atstovai:buvo skirtingos intencijos.

RUGPJŪČIO 20 d. šeštadienis. Ispanija, Madridas Šią dieną anksti ryte visi pajudėjome link QUATRO VENTOS oro uosto, kur vyko baigiamasis renginys, Vigilija ir Šv. Sekmadienio Mišios su mūsų Šventuoju Tėvu. Mus visus labai nustebino gausybė žmonių, spalvingumas, džiaugsmas. Žinoma, jautėsi nuovargis, bet, kai matai tiek daug tikėjimą liudijančių žmonių, greitai tai pamiršti...Iš pradžių vyko įsikūrimas sektoriuose, o paskui iš skirtingų šalių grupelės žmonių ėjome į A sektorių, kuriame galėjome iš arti stebėti Vigiliją ir susitikti su popiežiumi, ko labai ilgai laukėme, mūsų širdelės virpėjo laukimu ir viltimi... Kai apie 20 val. atvyko popiežius, visi jį sutiko aplodismentais, šypsenomis, šūksniais, kai kurie nesutramdė džiaugsmo ašarų... Man tai irgi buvo ypatinga akimirka, negaliu net žodžių rasti apibūdinti tam jausmui, kurį patyriau, buvo ypatinga... Niekas nežinojo, kad vakare, Vigilijos ir maldos metu mūsų lauks išbandymas. Labai netikėtai aptemo ir pradėjo lyti, gana smarkiai pakilo vėjas, žaibavo. Tačiau, net tai neįbaugino milijoninės minios, visi džiūgavo, meldėsi ir dėkojo Dievui už Jo teikiamas malones ir už šį lietų, kuris buvo Jo malonės ženklas. Visi mes buvome kupini vakaro laukimo. Nors permirkę, šlapi ir pavargę, bet labai laimingi ir nepabūgę lietaus, tęsėme maldą. Mane kaip ir daugelį, labiausiai paveikė ramybė ir tyla per adoraciją, kuomet milijonai piligrimų maldoje susitiko su Juo ir bendrystėje buvome su kitais. Popiežius sakė džiaugsmingai: "Dėkoju už jūsų džiaugsmą ir ištvermę. Jūs davėte puikų pavyzdį. Po šio išbandymo audra jokie gyvenimo sunkumai jūsų neįveiks." Deja, bet liko nepasakyta popiežiaus kalba "Nebijokite pasaulio". Uždarymo renginyje popiežiaus homilija.„Neįmanoma sekti Kristaus vieniems“ Brangus jaunime, Švęsdami Eucharistiją pasiekėme svarbiausią šių Pasaulio jaunimo dienų momentą. Matant jus čia, taip gausiai atvykusius iš įvairių šalių, ir žinant su kokia ypatinga meile Jėzus į jus žvelgia, mano širdis prisipildo džiaugsmo. Taip, Viešpats jus myli ir jus vadina savo draugais (plg. Jn 15,15). Jis išeina jūsų pasitikti ir trokšta jus palydėti jūsų kelyje, atidaryti duris į gyvenimo pilnatvę, padaryti jus savojo meilės ryšio su Tėvu dalininkais. Mes, savo ruožtu, suprasdami jo meilės dydį, trokštame į ją atsiliepti pasiryždami dalytis su kitais gautu džiaugsmu. Žinoma, šiandien daug yra susižavėjusių Jėzumi ir trokštančių jį geriau pažinti. Jie supranta, kad Jisai yra atsakymas į daugelį asmeninių rūpesčių. Bet kas Jis iš tiesų yra? Kaip įmanoma, kad jis, gyvenęs žemėje prieš daugelį metų, šiandien turi ką nors bendra su manimi? Evangelijoje, kurios ką tik klausėmės (plg. Mt 16,13-20), buvo kalbama apie du skirtingus būdus pažinti Kristų. Pirmas – tai išorinis pažinimas, tai daugumos požiūris. Į Jėzaus klausimą: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“, mokiniai atsako: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Kitaip tariant, manoma, kad Kristus tai dar vienas religinis veikėjas, panašus į kitus žmonėms žinomus. Paskui kreipdamasis asmeniškas į mokinius, Jėzus klausia: „O kuo jūs mane laikote?“. Petras atsako žodžiais, kurie yra pirmasis tikėjimo išpažinimas: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“. Tikėjimas siekia toliau negu vien paprasti empiriniai ar istoriniai faktai ir jis sugeba įsismelkti į Kristaus asmens slėpinio gilumą. Vis dėlto tikėjimas nėra žmogaus, jo proto pastangų rezultatas, bet Dievo dovana: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje“. Tikėjimas kyla iš Dievo iniciatyvos. Dievas atskleidžia mums savo meilę ir kviečia dalyvauti jo dieviškajame gyvenime. Tikėjimas ne tik suteikia tam tikrų informacijų apie Kristaus asmenį, bet sukuria asmeninį ryšį su Juo, reikalauja visu savimi, visu protu, valia ir jausmais pritarti Dievui, kuris mums apsireiškia. Šitaip klausimas: „O kuo jūs mane laikote“ provokuoja mokinius asmeniškai už Jį apsispręsti. Tikėjimas ir Kristaus sekimas labai artimai tarpusavy susiję. Ir žinant, kad tikėjimas reikalauja sekimo, jį reikia nuolat stiprinti ir auginti, reikia gilinti ir brandinti, tuo pačiu stiprinant ir mūsų ryšį su Jėzumi, meilę jam. Taip pat ir Petras su kitais mokiniais turėjo eiti šituo keliu iki tol, kol susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu atvėrė jų akis tikėjimo pilnatvei. Brangus jaunime, ir šiandien Kristus į jus kreipiasi tuo pačiu klausimu kaip ir į apaštalus: „O kuo jūs mane laikote?“. Atsakykite dosniai ir drąsiai, kaip dera jaunajai širdžiai. Sakykite jam: Jėzau, aš žinau, kad tu esi Dievo Sūnus, kad už mane atidavei savo gyvybę. Noriu ištikimai tave sekti ir vadovautis tavo žodžiu. Tu mane pažįsti ir mane myli. Aš tau save atiduodu, į tavo rankas atiduodu visą savo gyvenimą. Noriu, kad tu būtum jėga, kuri mane palaiko, džiaugsmas, kuris manęs niekados neapleidžia. Atsakyme į Petro išpažinimą, Jėzus kalba apie Bažnyčia: „Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią“. Ką tai reiškia? Jėzus stato Bažnyčia ant Petro, išpažįstančio Jėzaus dieviškumą, tikėjimo uolos. Iš tiesų, Bažnyčia nėra paprasta žmonių instituciją, kaip kitos, bet yra glaudžiai susieta su Dievu. Pats Kristus ją vadina „savąja“ Bažnyčia. Neįmanoma Kristaus atskirti nuo Bažnyčios, kaip neįmanoma atskirti galvos nuo kūno (plg. 1Kor 12,12). Bažnyčia gyvena ne savęs pačios, bet Viešpaties dėka. Jis joje yra, jis ją gaivina, maitina ir stiprina. Brangus jaunime, leiskite man, Petro Įpėdiniui, jus paraginti stiprinti šitą, iš apaštalų paveldėtą tikėjimą, ir statyti Kristų, Dievo Sūnų, į jūsų gyvenimo centrą. Leiskite jums taip pat priminti, kad tikėjimu sekti Kristų, reiškia eiti su Juo bendrystėje su Bažnyčia. Neįmanoma sekti Kristaus vieniems. Kas pasiduoda pagundai eiti „savais keliais“ arba tikėjimą išgyventi vadovaudamasis šiandien visuomenėje vyraujančia individualistine mąstysena, tam gresia rizika niekados nesusitikti su Jėzumi Kristumi arba nusketi paskui netikrą jo atvaizdą. Tikėti reiškia remtis brolių tikėjimu ir savuoju tikėjimu paremti kitų žmonių tikėjimą. Prašau jus, brangūs bičiuliai, mylėti Bažnyčią, kuri jus pagimdė tikėjime ir kuri jums padėjo geriau pažinti Kristų, kuri padėjo jums atrasti jo meilės grožį. Draugystės su Kristumi augimui esmiškai reikalinga pripažinti koks svarbus jūsų džiugus dalyvavimas parapijų, bendruomenių ir judėjimų veikloje, kaip svarbu kiekvieną sekmadienį dalyvauti Eucharistijoje, dažnai švęsti Susitaikinimo sakramentą, melstis ir medituoti Dievo Žodį. Iš šitokios draugystės su Jėzumi gims taip pat paskata liudyti tikėjimą įvairiausiose aplinkose, įskaitant ir tas, kuriuose vyrauja tikėjimo atmetimas arba abejingumas. Sutikus Kristų neįmanoma jo neskelbti kitiems. Tad nesisavinkite Kristaus. Skelbkite kitiems savo tikėjimo džiaugsmą. Pasauliui reikia jūsų tikėjimo liudijimo, pasauliui tikrai reikia Dievo. Manau, kad jūsų buvimas čia, jaunime, atvykęs iš penkių kontinentų, yra puikus įrodymas, koks buvo vaisingas Kristaus Bažnyčiai suteiktas siuntimas: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16,15). Ir jums skirta nepaprasta užduotis būti Kristaus mokiniais ir misionieriais tose šalyse, kur daugybė jaunų žmonių trokšta didesnių dalykų, savo širdyse skiria vietos tikrosioms vertybėms, nesileidžia sugundomi melagingais gyvenimo be Dievo pažadais. Brangus jaunime, meldžiuosi už jus visa širdimi. Prašau, kad Mergelė Marija visada jus globotų, kad jos motiniškas užtarimas padėtų jums būti ištikimiems Dievo Žodžiui. Ir jus prašau melstis už Popiežių, kad vykdydamas Petro Įpėdinio tarnystę stiprintų brolių tikėjimą. Visi Bažnyčios nariai, ganytojai ir tikintieji, kiekvienas teartėja prie Viešpaties, tebrandina gyvenimo šventumą ir patikimai teliudija, kad Jėzus Kristus tikrai yra Dievo Sūnus, visų žmonių Išganytojas ir gyvas jų vilties šaltinis. Amen. /bernardinai.lt/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-08-21-benedikto-xvi-homilija-pjd-uzdarymo-sv-misiose/67510 Adoracijos metu buvo Švč. Sakramentas, kuris buvo patalpintas į įspūdingą 3 m aukščio monstranciją - Ispanijos viduramžių aukso meistrų darbo. Adoracija visus palietė skirtingai, man tai buvo puiki patirtis, ir tuo momentu širdį užliejo begalinė ramybė, tikrai kartu su piligrimais jaučiau, kad Dievas yra šalia mūsų ir kad per maldą Jis mums kalba, tereikia labai įsiklausyti. Kiekvienas skirtingai, kiekvienas individualiai maldoje susitikome Jį ir jautėme didžiulę bendrystę. Milijoninė tyla ir ramybė – neapsakomas jausmas, lietaus lašelių melodija, vėjo gūsiai taip pat liko mano širdyje... Būdams tokioje minioje supranti, koks esi mažas, ir silpnas ( juk visi gimstame silpni, o tik vėliau galime tapti nenugalimais, jei patys to norėsime). Visi miegojome kartu po atviru dangumi, lyjant, bet manau bendrystė šildė mus ir neleido įsileisti į širdis šalčio, nerimo ar baimės... RUGPJŪČIO 21 d. sekmadienis. Ispanija, Madridas PJD kulminacija Šv. Mišios vyko gražų sekmadienio rytą, kurias aukojo mūsų popiežius Benediktas XVI QUATRO VENTOS oro uoste, beveik 2 mln susirinkusiųjų. Jų visi labai laukė, naktį lyjant lietui, piligrimai miegojo po atviru dangumi, išgyvendami laukimą ir savyje ugdantys kantrybę ir pasitikėjimą. Daugelis suprato, kad kartu niekas nebaisu, kad krikščionys – tai viena didelė ir laiminga, mylinti šeima, tikinti ir mylinti Dievą, nebijantį liudyti ir skelbti kitiems, kokia yra krikščionių bažnyčia! Visi džiaugsmingai ir entuziastingai šventėmė kartu Šv. Mišias. Popiežiaus pasakyti žodžiai Šv. Mišių pabaigoje: „Bažnyčia, sakė popiežius homilijoje – nėra eilinė žmogiška institucija, bet glaudžiai susijusi su Dievu. Neįmanoma atskirti Kristasu nuo Bažnyčios, kaip neįmanoma atskirti galvos nuo kūno“. Brangieji, - sakė popiežius bendrosios audiencijos dalyviams, - Pasaulio jaunimo susitikimas Madride buvo nuostabus tikėjimo liudijimas Ispanijai ir pasauliui. Daugybei jaunų žmonių, atvykusių iš įvairiausių pasaulio šalių, tai buvo ypatinga proga susipažinti, kalbėtis, dalytis patirtimi ir, svarbiausia, melstis ir iš naujo pasiryžti statytis savo gyvenimą ant Kristaus uolos. Baigdamas kalbą, popiežius pranešė būsimųjų Pasaulio jaunimo dienų temas. Tema ateinančiais metais vyskupijų mastu švenčiamai Pasaulio jaunimo dienai Šventasis Tėvas siūlo šv. Pauliaus laiško filipiečiams žodžius: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ (4,4), o 2013 m. jaunimo dienų Rio de Žaneire tema bus Kristaus raginimas: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28,19). Jau dabar visus raginu melstis už šiuos svarbius susitikimus, „Neįmanoma sutikti Kristų ir nesupažindinti su juo kitų. Tad nepasilaikykite Kristaus vien sau! Perduokite kitiems savojo tikėjimo džiaugsmą. Pasauliui reikia jūsų tikėjimo liudijimo, jam tikrai reikia Dievo“. - sakė Šventasis Tėvas. Taigi, atrodo, ką tik prasidėjusios PJD, o jau baigėsi, po Šv. Mišių džiugesio ir Šventosios dvasios dovanų kupini keliavome link Madrido parapijos, kurioje apsistojome. Atsisveikinome su visais, labai padėkojome.ir pajudėjome gimtųjų namų link –Lietuvos. Dar sustojome Prancūzijoje, Nicoje, bei Slovakijoje, Bratislavoje.

RUGPJŪČIO 24 d. trečiadienis. Lietuva.Panevėžys Visi laimingi, pavargę, kupini džiugesio, tvirtesni tikėjimu, susiradę naujų draugų grįžome į Lietuvą, kur mus pasitiko išsiilgusios šeimos, draugai. Kurių mes taip pat buvome labai pasiilgę... Visi buvo visapusiškai laimingi, nes kelionė pasisekė, daugelis gavome ,to ko nesitikėjome, kiti tai, ko tikėjosi... Aišku vien bažnyčia yra labai gyva, jauna ir nuolat tobulėjanti, laukianti daug naujų, entuziastingų žmonių. Dėkoju visiems labai už viską, ypatingai Jam, kad visada yra šalia mūsų! Mūsų grupės vardu tariu AČIŪŪŪŪŪŪ savanoriams, PJD organizatoriams, dalyviams, kunigams, vyskupams, visiems, kas maldoje buvo su mumis, kas prisidėjo prie šių dienų dvasios!  

PILIGRIMINĖS KELIONĖS MINČIŲ IR LINKĖJIMŲ ALĖJA... :) Pačios nuostabiausio mintys, patys nuoširdžiausi žodžiai iš širdies į Jūsų širdis, mielieji! Labai norime, kad ir jūs prisiliestumėte prie šios ypatingos tikėjimo šventės dvasios, kad šios mintys paliestų slapčiausias širdies kerteles... ,,Būk pašlovintas, mano Viešpatie“.Nuostabu! Tai tiesa, Dievas kiekvieną iš mūsų myli beprotiškai ir išranda visus būdus, kad mums tai įrodytų, galvoja apie vieną, o įvykdo tūkstantį...“ ,,Mes esame gimę didingais paukščiais, tik ne visi drįstame skristi... Linkiu drąsiai pakilti! Deimantė

Tikėk tuo, ko nėra tam, kad būtų! Nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad Jis yra nesuvokiamas... Raselė

Kiekviena diena mums prasideda ir baigiasi su Juo. Turbūt todėl dabar mes esame tokie laimingi! Kiekviena diena yra vis nuostabesnė ir nuostabesnė!Dėkoju, Dievui, jog suteikia mums daugybę malonių, kuriomis galime džiaugtis kartu. Kiekvieną akimirką jaučiu, kad Dievas – Meilė, yra kartu su mumis... Brigita, 2011-08-16

Meilės kelias, yra Dievo kelias. Dievo ir Jo širdies atspindys mumyse. Mes visi maldoje galime girdėti mylinčio Dievo vardą ir Jo kvietimą. Simona K. 2011-08-17 Tegul Jaunimo dienos atšviežina jūsų širdis ir pakrauna jūsų baterijas ilgam ilgam... Gintarė, piligrimė iš Kauno

,,Tvirti tikėjimu“ Katechezė: Dievo žodis mūsų širdis paliečia kaip skirtingi muzikos instrumentai. PJD skirtos kartu bendrystėje išgyventi tikėjimą, viltį ir meilę, skelbti tikėjimo džiaugsmą skirtingoms tautoms. Tikėjimas- yra didžiulė gyvenimo varomoji jėga, teikianti stiprybės, padedanti iriantis gyvenimo vandenynu. Svarbu tikėjimą statyti ant tvirto pamato. ,,Jeigu Dievas pirmoje vietoje, tada VISKAS savo vietoje“ Pasikliaukime Juo, nes Jis mus MYLI ir SAUGO“. Samanta

..Smagiausias dalykas – žmonės sutikti PJD. Savanoriai super, piligrimai juo labiau! Galimybė būti naudingam ir vieniem ir kitiem apskritai yra neįtikėtinai džiuginanti! Justė, lietuvė – savanorė, 2011-08-18 ,,...

Tegul Dievo meilė pripildo ir tesuteikia džiaugsmo!“ Faustas ...

Tikėjimą, kurį atsivežėme kartu, būtinai liudykime savo darbais! MYLĖKITE DIEVĄ, KAIP JIS, KAD JUS MYLI!!! Kun. Domingo ,

,Kiek kartu patyrėm, ištvėrėm, tai siųsta Šventosios Dvasios...kad mes čia buvome kartu, suburti į vieną būrį, kartu su nuostabiais piligrimais...Dievas yra Meilė. Ramūnas J.

Dievas mums siunčia netinkamus draugus tam, kad sutikus tinkamus mokėtume juos vertinti tinkamai. Karolina ,,Jau geriau visai negyventi - negu netikėti! Greta (Ramygala)

Mūsų kelias pas Kristų niekada nebus lengvas – tai Kova, kurią laimėję per amžius būsim laimingi! Justinas, 2011-08-16 ...

į jaunimo dienas jaunimas atvyksta iš viso pasaulio susitikti su Viešpačiu. Man šios jaunimo dienos yra labai geros...šioje piligriminėje kelionėje patyrėme daug visko...tarpusavyje išliko bendrystė, draugiškumas, supratingumas, pagarba, paslaugumas, meilė... Birutė R.

,,Viešpatie, tegul aš būsiu kaip žvakė, pats sudegsiu, bet dovanosiu šviesą pasauliui“ /Šv.Augustinas/ Sigutė

,,Džiaugiuosi sesėmis ir broliais sutiktais čia Madride. Gyvenkite kartu ir šlovinkite bendrystėje!“ Monika, Šiauliai

,,...Dievas kaip siuvėjas. Skauda kol siūna, gražu kai pabaigia...“ Asta

K a i p g e r a b ū t i J ė z a u s d r a u g u !!!♥ jis veda...Jis drąsina...Jis pasirūpina...Jis yra Meilė... Jovita S. (Quatro Ventos) ...Net ir tuomet, kai stovi milžiniškoje minioje suspaustas žmonių ir norėdamas, kad jie visi dingtų, net tada JĖZUS sugeba pasibelsti į tavo širdį. Net ir tada Jis sugeba prakalbinti, paliesti....JĖZUS pripildo gyvenimą džiaugsmo. Svarbu pasitikėti ir tikėti... Kornelija, 2011-08-20, Quatro Ventos

...Iš PJD labiausiai įstrigę dalykai: Turis (VAlrncijos vyskupijos miestelio) žmonių svetingumas ir ypatingas gyvenimo būdas. Antras – susitikimas su popiežiumi, tada mane užplūdo didžiulis džiaugsmas. Trečias – naktinė adoracija Quatro Ventos aikštėje, kai buvo neseniai praūžusi audra... Šarūnė, 2011-08-21 ,,Jis yra Šviesa, kurią verta skleisti... Jis yra Gyvenimas, kurį verta gyventi... Jis yra Meilė, kurią verta mylėti... Jis yra mūsų geriausias draugas...“ Simona K.

“..Nors ir PJD jau baigėsi...bet viskas dar tik prasideda! Tvirtėkite tikėjimu!“ Greta, Austrija,

11/08/23 ,,Jei jau grįžtame, tai nereiškia, kad jau pabaiga, tai gali būti kažko naujo pradžia! „ Ramūnas Š. ,

,Mes neesame tik eilutė, ištraukta iš eilėraščio...“ /Palaimintais Jonas Paulius II/ Gretutė ,,Lai ši kelionė būna mažas žingsnelis link tikėjimo augimo, link Kristaus. Palaikykime vieni kitus maldoje... Simona B.

,,Nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekviena diena gauna savo vargo! /Mt 6,34/ Dovilė S.

,,Šypsokis – Dievo žmogau! „ Milda

,,Mus čia visus sukvietė Dievas. Kad pasisemtume Šventosios Dvasios,kad vienas iš kito pasisemtume gerų emocijų...Ir žinoma, kad Jį pajaustume ir su jUo susitiktume, pamatytume Jo daromus ženklus, ką manau visi padarėme ir tuo labai džiaugiuosi!.Pastebėkime Jo daromus stebuklus!“ Simona iš Pasvalio, 2011-08-24

,,..Tai, ką vežamės namo yra bendrystės išgyvenimas. Tikrumas – kuriame atradome save. Išlikime nuolatiniame atsinaujinime per mums teikiamas malonės akimirkas.“ Roberta

,,Prisimink, šią kelionę, kaip dovaną, galimybę augti, tobulėti, mylėti.“ Kun. Pavelas

,,Kiekviena kelionė, piligrimystė suteikia naujų patirčių, bet ypatingai uždega dar didesnei MEILEI, kuri yra KRISTUS! Kl. Tomas,

2011-08-24 Dieve, ateini pas neturtėlį ir pasigyveni kūno tvartelyje lyg kokioje ištaigingoje šventykloje ir dar visiems švieti, kaip vilties šviesa.. Va čia tai galingai!!! Asta, centriukas

,,Nieko nedaryk skubotai, visada iš pradžių pagalvok ir atsipalaiduok.Nieku gyvu neprarask vidinės ramybės, nors ir rodytųsi, kad visas tavo pasaulis kraustosi iš proto...“ Paveskite viską Dievo valiai! Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį ... /G.Nizami)‏/ ,,Mažos pergalės veda į dideles. Kad pasiektum didelių dalykų, turi pradėti nuo mažų.“

You are here