PVJC | ALKC

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras

Font Size

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Veikla parapijose

Lankome vyskupijos parapijų jaunimo komandas. Skatiname jas aktyviai dalyvauti jaunimo centro projektuose.

Pagrindinis tikslas

Telkti Panevėžio miesto ir vyskupijos katalikišką jaunimą per meną, kurybą, studijas.

Projektinė veikla

Vyskupijos, Lietuvos, Pasaulio jaunimo dienų organizavimas. O taip pat: įvairūs kursai, žaidimai, neformalūs mokymai.

KRIKŠČIONIŠKA SEKMINIŲ ŠVENTĖ PANEVĖŽYJE

ESAM DVASIOJE VIENA 

2011 m. Birželio 11 d., Panevėžio Muzikiniame teatre, (Nepriklausomybės a. 8) nuo 16 iki 20 val. 

I. Dalis. Krikščioniškos muzikos popietė "Giedu Tau, mano Viešpatie" Dalyvauja: Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vaikų choras, Laisvųjų krikščionių šlovinimo grupė, Regina Juškienė, Šiaulių muzikinė studija Ro Ko Ko, Kauno veiklių žmonių bendrijos šlovinimo grupė.

 

 Ekumeninės pamaldos. Kartu meldžiasi Panevėžio krikščioniškų bendruomenių kunigai ir pastoriai su savo bendruomenėmis. Pamaldoms vadovauja kun. Aleksejus Smirnovas, pamokslą - homiliją sako kun. dr. Virginijus Veilentas. Pamaldose Viešpatį giesme šlovina: Panevėžio stačiatikių Kristaus Prisikėlimo cerkvės choras, Grigališko choralo grupė, Panevėžio Laisvųjų krikščionių šlovintojai, sesuo Gražina iš Tikėjimo žodžio.

 

 

III. Dalis.Šlovinimo vakaras jauniems. Šlovina - koncertuoja krikščioniškos muzikos grupė iš Mažeikių "Aš Esu"

You are here