Home » LJD 2015 » 2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!

2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!

   Balandžio 29 d., antradienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Lietuvos jaunimo      pastoracinės tarybos posėdis. Susirinkusieji visi kartu dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Lietuvos jaunimo  pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas  Norvila bei kunigai atvykę iš įvairių vyskupijų.

 Posėdžio metu apsvarstyti aktualiausi klausimai. Išsirinktas Lietuvos jaunimo dienų (toliau LJD) globėjas –  sekmadienį kanonizuotas – šventasis Jonas Paulius II-asis. Toks pasirinkimas – neatsitiktinis: Jonas Paulius  II-asis lankėsi Lietuvoje, Pasaulio jaunimo dienos vyks Krokuvoje, tad mes pamažu ruošiamės ir joms.

 Aptarta pasiruošimo programos rengimo eiga bei pačių LJD programa. Šventosios Dvasios įkvėpimas liejosi  per kraštus, vieni – linksmai siūlė įvairius užsiėmimus ir programos įgyvendinimo galimybes, kiti – jas  rimtai vertino atsižvelgdami į Alytaus miesto erdves, jaunimo ir miesto gyventojų įtraukimą bei biudžetą.  Neapsieita ir be namų darbų. :) Juos atlikdami dar labiau priartėsime prie bendro tikslo. Po aktyvaus ir kiek  užsitęsusio posėdžio aplankytas pal. Jurgio Matulaičio MIC muziejus.

 Visi kartu prašykime šv. Joną Paulių II-ąjį užtarimo ir globos rengiantis artėjančioms  LJD’15 „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34) Alytuje.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro informacija

,