Home » Naujienos » PASVALIO DEKANATO JAUNIMO DIENOS 2014 m. gegužės 10 d.

PASVALIO DEKANATO JAUNIMO DIENOS 2014 m. gegužės 10 d.

TIKĖJIMAS – MŪSŲ JĖGA. JAUNIMAS UŽ TRADICINĘ ŠEIMĄ

PROGRAMA:

Kyburiai
10.00 – 10.30 – atvykimas, registracija.
10.30 – 11.30 – įvadas į Susitaikinimo liturgiją. Susitaikinimo liturgija.
11.30 – 12.15 – piligriminė kelionė iki Kiemėnų (~ 4,3 km).

Kiemėnai
12.30 – 12.50 – gegužinės pamaldos.
12.50 – 13. 30 – pietūs.
13.30 – 15.30 – piligriminės kelionės tęsinys (8,5 km).

Saločiai
15.30 – 16.30 – šv. Mišios.
16.30 – 17.15 – Konferencija (mjr. A. Valkauskas).
17.15 – 17.45 – dabas grupelėse.
17.45 – 18.00 – vykstama į miestelio parką.
18.00 – 18.30 – agapė.
18.30 – 19.30 – dalyvaujančių grupių prisistatymai.
19.30 – 22.00 – gegužinė.
22.00 – išvykimas.

,