Tai, ką LJD’17 dalyviai parsivežė iš Vilniaus

Lietuvos jaunimo dienos jau baigėsi, tačiau dalyvių širdys nepaliauja ieškoti Tiesos ir Laisvės.

Jų atradimais ir dalijamės.

PJD Krokuvoje pop. Pranciškus kvietė jaunimą palikti patogias sofas ir rinktis žygio batus tikėjimo kelionei. Gausus būrys jaunų mūsų parapijos žmonių pakilo iš sofų ir leidosi į Vilnių, kad sutiktų kelis tūkstančius džiugių tikinčiųjų, ir taptų istorijos dalyviais arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse.

Tad belaukiant jaunimo įspūdžių, norisi pasidalinti keliomis kardinolo Angelo Amato mintimis apie nekanonizuotą šventumą, šiandienę kultūrą ir palinkėjimus, skirtus TAU. „Netiesa, kad jaunimas neskaito ir leidžia laiką vien prie kompiuterio. Jei pasiūlysi jaunam žmogui gražiai išleistą, patraukliai ir šiuolaikiškai parašytą istoriją, tikrai skaitys. Visi esame pašaukti į šventumą: pasauliečiai, šeimos, jaunimas… Visi esame pašaukti šventumui. Dėmesio – ne kanonizuotam šventumui. Kai kuriems skirta ir kanonizacija, tačiau procesas tikrai nėra būtinas… Juk pažįstame daugybę nuostabių žmonių: senelių, tėvų ir t. t., kurie yra šventi ir be kanonizacijos. Jokia kultūra nėra nusistačiusi prieš krikščionybę. Tačiau jaunimas, ypač jaunimo ugdytojai turi pateikti šiuolaikinei kultūrai krikščionybės esmę. Kad jaunimas gyventų tiek savo kultūra, tiek ir krikščionybe. Man labai patiko, kad jaunimas Siemens Arenoje šoko, dainavo, grojo visiškai šiuolaikiškai. Jiems tai jokia problema – jiems ta sunki, ritminga muzika yra visiškai sava, ir niekaip netrukdo integraliai gyventi Evangelija. Šiandienos jaunas žmogus yra lygiai toks pat kaip vakarykštis, toks pat, koks bus rytoj; jis turi gyventi, mylėti savo kultūrą ir perkeisti ją į krikščionišką tikrovę – per savo gyvenimo patirtį.

Palinkėjimas. Trumpai sakant, šventasis kalba kiekvienai epochai. Šventieji neišeina iš mados. Kadangi šventumas yra Evangelijos koncentratas, o Evangelija yra artimo meilė, meilė niekada neišeina iš mados. Taip sako apaštalas Paulius: Meilė – visada pasilieka“.

PANEVĖŽIO ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILO PARAPIJA

 

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus, ir yra skirtos tikinčiam bei tikėjimo dar tik ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis susitikimas, atviras visiems jauniems žmonėms, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste. Šiais metais Vilniuje rinkomės jau aštuntąjį kartą.

„Jaunimo dienos − tai galimybė išgyventi įspūdingą tikėjimo šventę, kur susitinkame savo bendraamžius, Dievą ir net pačius save − tai repeticija Dangui.“ (Vysk. Kęstutis Kėvalas).

Mūsų parapijos jaunimas – net 49 – vykome į įspūdingą renginį ne tik susitikti, ieškoti, atrasti, bet ir dalyvauti mūsų kraštiečio vyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmėse. Nei lietingas ir vėjuotas oras, nei miego trūkumas, nei nuovargis neatėmė iš mūsų puikios nuotaikos, susikaupimo pamaldų metu, bendrystės džiaugsmo. Abi dienos buvo užimtos veiklomis: po kunigų sveikinimo žodžių, po koncerto Siemens arenoje rinkomės teminius užsiėmimus, kurių buvo net 47! Jie buvo išsibarstę po visą Vilnių − smagus ieškojimas! Vakare po susikaupimo, adoracijos ir Atgailos sakramento mūsų laukė puikus Martino Smitho koncertas. Naktis buvo trumpa, nes jau 7. 30 val. buvome prie Baltojo tilto, dalyvavome Fiestoje ir kitose veiklose. Apie vidurdienį įspūdinga eisena – apie 6 000 jaunų žmonių − pajudėjo Katedros aikštės link. Mūsų grupė, eidama Vilniaus širdies link, giedojo giesmes – taip stipru buvo!

Beatifikacijos iškilmės palietė kiekvieną iš mūsų: kažką nustebino žmonių ir kunigų iš viso pasaulio gausa, kažką − ypatingas palaimintojo Teofiliaus paprastumas ir tikrumas, kažkas džiaugėsi jaunimo draugiškumu ir naujomis pažintimis. Grįžome namo laimingi: ir tie, kurie Jaunimo dienose dalyvavo pirmą kartą, ir tie, kuriems tai jau besikartojanti tikėjimo šventė. Nuoširdžiai dėkojame Anykščių šv. Mato parapijos kunigams, kurie parėmė mūsų tikėjimo ir ieškojimų kelionę.

 Tikybos mokytoja Daiva Kuprionienė

ANYKŠČIŲ ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJA

SNIEGUOLĖ: Man labai patiko šlovinimas ir šokiai.

SIMONA: Man buvo neįkainojama patirtis pabuvoti LJD. Nuostabu būti su tiek daug jaunų krikščionių. Pajautėme bendrystę ir vienybę. Buvo labai smagu, jog vyko tiek daug užsiėmimų, ir galėjome pasirinkti, kur labiausiai norime sudalyvauti. O didžiausią įspūdį padarė beatifikacijos apeigos, kurių metu pirmąkart Lietuvoje arkivysk. Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Tai yra istorinis įvykis.

GABRIELĖ: 2017 LJD buvo Vilniuje. Labai smagu, kad yra tiek daug tikinčių įvairaus amžiaus žmonių. Visi draugiški ir nuoširdūs. Viskas labai patiko. Džiaugiuosi galėdama sudalyvauti istoriniame įvykyje.

JULIJA: Man viskas labai patiko. Pajutau artimumą su Dievu. Be to turėjau galimybę sudalyvauti istoriniame įvykyje. Manau, kad šių poros dienų nepamiršiu visą gyvenimą.

RITA: Man patiko LJD atidarymas. Buvo labai įspūdinga šventė.

AUŠRINĖ: LJD dalyvavau pirmąjį kartą ir tikrai parsivežiau daugybę naujų, neįkainojamų įspūdžių. Visų pirma, be galo patiko renginiai Siemens arenoje, kurių metu ne vien buvo galima pasiklausyti „Kūjelių“, M. Jankavičiaus, L. Adomaičio ar netgi M. Smith, bet ir pajusti ypatingą atmosferą, kai visa arena tiesiog kilnojasi nuo jaunimo džiaugsmo. Dar labiau džiaugtis kiekviena akimirka įkvėpė dalyvavimas pasirinktoje paskaitoje „Apie misijas Afrikoje ir džiaugsmą“. Čia išgirdus, jog tokie neturtingi žmonės kaip afrikiečiai jaučiasi be galo laimingi vien dėl to, kad, pavyzdžiui, gali eiti į mokyklą, save galima „pagauti“ nesidžiaugiant net ir turint daug daugiau. Tačiau paskutiniu, iškilmingiausiu akcentu tapo galimybė sudalyvauti istorinėje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje, kuri pritraukė tūkstančius lietuvių ir netgi užsieniečių. Taigi nors ir tos dvi dienos, praleistos LJD, pralėkė itin greit, bet kartu suteikė ir galybę naujos, įdomios patirties.

ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJOS JAUNIMAS

Daugiau nuotraukų rasite čia:

https://goo.gl/photos/zvZ4ZMYyYUwuGeGw6

You may also like...