Atsinaujinimo diena PANEVĖŽYJE

Atsinaujinimo diena rugsėjo 30 dieną „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“ (Ps 24, 4a), vieta – kino teatras „Garsas“.

DRAUGAI KVIEČIA į seminarą

Senųjų Trakų Šv. Jono Apaštalinių seserų vienuolyne 2017 m. gegužės 12-14 d. vyks seminaras „Vaidmenys ir kaukės – ne teatre,…