Švč. Kryžiaus adoracija

Leisk Jam žinoti, kad tau jo reikia.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Marijonų) koplyčioje, esate laukiami šalia Kristaus Kryžiaus.

2017-04-07 (penktadienį) nuo 19:00 iki 22:00 bet kuriuo metu.

  • Kvietimas „tiesiog“ būti
  • Kvietimas atlikti išpažintį
  • Kvietimas tau.

 

 

You may also like...