Kovo 4 d. su ŠVENTU KAZIMIERU

„Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo Dvasią, ir jis skelbs tautoms teisingumą“ (Mt 12, 18)

Registracijos anketa:

http://goo.gl/kwDM4Z

 

PROGRAMA

10:30 Registracija (Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje)

  • Parodos atidarymas – konkurse dalyvavusių moksleivių darbų ekspozicija

 

11:00 Šventės atidarymas

  • Šlovinimas, adoracija ir susitaikinimas (gieda Vievio parapijos jaunimas)
  • Katechezė „Šventumas“ (Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos klebonas kun. Erastas Murauskas)

 

 12:30 Šv. Mišios (aukoja vysk. Linas Vodopjanovas OFM)

13:30–14:30 šv. Kazimiero sriuba visiems ir ansamblis „Raskila“ (Laisvės a., šalia Panevėžio miesto savivaldybės)

14:30–16:00 Kūrybinės dirbtuvės

  • Nuolankumo pratybos – tarnystė „Betliejaus“ valgyklėlėje
  • Atkaklumo varžybos – orientacinis žaidimas Panevėžio mieste
  • Maldingumo patirtis – muzikinė popietė su Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Gospel choru
  • Išminties laboratorija – kino pamoka kino centre „Garsas“ BEI fotografijos pamoka „pasidaryk pats“

 

16:30–17:00 Protmūšis (vieta tikslinama)

17:00 Apdovanojimai ir pabaigos malda

  • Gieda Panevėžio vyskupijos jaunimas ir grupė „Riba“

 

YPATINGA ŠVENTĖS UŽBAIGA 18:00  spektaklis „Karvelėli mėlynasai“ (Juozo Miltinio Dramos teatre, rež. Inga Talušytė)

 

DALYVIO ĮNAŠAS 1 €

ORGANIZATORIAI:

Panevėžio vyskupijos jaunimo centras

Panevėžio vyskupijos šeimos centras

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras

 

 

 

 

You may also like...