Fiesta vaikams Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje

„Fiestai tereikia dviejų degančių širdžių. Pirmoji širdis uždega antrąją, o antroji ugnį perneša visiems, kas tik šalia“– kunigas Mindaugas Kučinskas.

VA jums ir fiesta – daug uždegtų širdžių, kurios pilną dieną mėgavosi bendryste bei apsčia Mergelės Marijos globa. Pastaroji puikiaii pasirinko fiestos datą – mat spalio 7 d. – Marijos Rožančinės šventė!

Magnificat vaikams rašė:

Vaikų fiesta po Kupiškio bažnyčios sparnu
Spalio 7 d. rožinio Marija greičiausiai sukvietė apie 60 vaikų švęsti gražią vaikystės ir maldos šventę. Sunku net nupasakoti kiek daug gražaus vaikiško džiaugsmo sproginėjo Kupiškio bažnyčios pašonėje, Kupiškio, kuris šeštadieniškai buvo nutilęs, tuščiom apmirusiom gatvelėm, lyg niekas čia negyventų. Bet ne, vaikai neša gyvybę, kai jie susirenka kartu. Aišku, čia labai svarbus tikrai nepaprasto kun. Mindaugo indėlis. Toks paprastas nepastebimas ir kartu toks šiltas, tėviškas, ant kurio pečių drąsu užlipti, kad pasiektum kamuoliukus krepšyje. Jis pasikvietė Panevėžio vyskupijos jaunimo centro desantą, šis uždegė Kupiškio jaunimą ir štai kartu vasarą Kupiškio vaikams suorganizavo dienos stovyklą. O dabar, po vasaros, vėl sukvietė vaikus į šventę, kad draugystė nesibaigtų. Mamos pasakoja, kad dabar jų vaikai po mokyklos suba ne namo, bet susirenka bažnyčion ir tik paskui pareina namo. Bažnyčia tampa vaikams namais!

 

You may also like...