Dienos stovykla vaikams Kupiškyje (fotografijos)

,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) – dienos stovyklos vaikams pavadinimas, kelias dienas skambėjęs Kupiškyje!

FOTOGRAFIJOS: https://photos.google.com/album/AF1QipNuvXNTxsiQuLGNjBb4e71tz6Q7-q2p7yU2RbnE

,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) – dienos stovyklos vaikams pavadinimas, kelias dienas skambėjas Kupiškyje!

Pirmą kartą organizuojama dienos stovykla Kupiškyje ,,Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ vyko liepos 11 – 14 dienomis. Į stovyklą 6 – 14 metų amžiaus vaikai atvyko iš pačių gražiausių Lietuvos kampelių. Jau liepos 11 dieną prie Kupiškio parapijos namų aplink mėlynąją palapinę sugūžėjo keturiasdešimt keturi vaikai, ištroškę stovyklavimo džiaugsmo. Po registracijos jie buvo sukviesti į margaspalviais balionais išpuoštą parapijos namų salę, kurioje įvyko vadovų vaidinimas, atskleidžiantis stovyklos temą. Puikiuoju vaidinimu startavo pirmoji diena, kuri vadinosi: ,,Bažnyčia kviečia džiaugtis“. Tuoj pat salėje vaikai buvo supažindinti su stovyklos taisyklėmis. Viena iš taisyklių, turbūt pati griežčiausia, kad stovyklos metu yra draudžiama naudotis telefonais. Jie kasdien buvo saugomi spalvingai apklijuotoje telefonų dėžėje. Vaikai ir vadovai buvo išskirstyti į mažas grupeles – šeimynėles, kurios veikė visas keturias vaikų dienos stovyklos dienas. Ir štai, įvyko pirmasis grupelių bendras darbas – grupelės pristatė savo pavadinimą ir jų pačių sugalvotą vaidinimą. Vadovai buvo pakerėti vaikų originalumu! Po gardžiųjų pietų ir taip vaikų mylimo žaidimo ,,Krokodilo“, pirmoji diena ėjo į pabaigą. Po gražaus pasidalinimo bei užkandžių vaikai išskubėjo į namus.

,,Bažnyčioje dalinamės“ – štai toks buvo antrosios dienos pavadinimas. Tai reiškia, kad drąsiai galime dalintis savaisiais talentais su draugais bei šeima. Pradėję dieną žaidimais ir šokiukais, paskui draugiškai nurimę keliavome į parapijos namų koplytėlę melstis. Čia išklausėme kunigo Mindaugo katechezę, kuri moko mokintis vieniems iš kitų. Po katechezės ir ryto maldos bei pradėtos mokintis giesmės ,,Turiu ramybę kaip upę“, vaikai turėjo galimybę leistis į įvairius būrelius. Tą dieną nepriekaištingai veikė keturi būreliai: kun. Mindaugo sesers Jurgitos vedami šokiukai ,,Šokti – nemiegoti“, kur vaikai galėjo atiduoti visą sukauptą energiją. Vadovo Ugniaus muzika ,,Prie laužo, kelyje ir prie altoriaus – dainuojam?“, kur vaikai galėjo dainuoti tiek, kiek jų plaučiai leido. Dainorėlių vadovų Eligijaus ir Roko būrelis ,,Krikščionys yra žvejai“, kur vaikai patys išsipjaustė ir nusidažė medines žuvytes. Galiausiai, kruopštieji rožantėliai ,,Malda visada ant rankos“. Šį būrelį vedė vadovė Agnė. Čia vaikai nusipynė spalvotuosius rožantėlius ne tik sau, bet ir savo draugui. Po šios dienos vaikų pasidalinimo bendrame rate, kas patiko ir kas nepatiko, vaikų laukė namai, tėvų bei globėjų plačios šypsenos.

Jei atrasi Jėzų – pažinsi džiaugsmą. Taip mums kalbėjo trečioji vaikų stovyklos diena, kurios tema buvo: ,,Atrasti Jėzų – pažinti džiaugsmą“. Jau per praėjusias dvi stovyklos dienas po dienos temos pristatymo, kunigo Mindaugo katechezės: ,,Kaip atrasti Jėzų? Ar Jėzus buvo pasislėpęs?“ bei rytinės maldos, vaikai, susikrovę reikiamus daiktus į oranžinę kuprinę, prisipylę pilnas gertuves vandens, kartu su mažųjų šeimynėlių vadovais išskubėjo į Jėzaus paieškas. Viskas prasidėjo nuo netoli Kupiškio marių esančio piliakalnio. Kiekviena grupelė turėjo galimybę džiaugtis šešiais paieškos punktais: strėlytėmis numušinėjo mažus vandens balionėlius, traukė obuolį iš vandens, o paskui saldainius iš miltų. Bendrystės jausmą tobulinantys žaidimai – vandens perpylimas stiklinėmis bei žiedo pernešimas pagaliukais. Taip pat vaikai turėjo įveikti spalvingąjį minų lauką, kuriame yra tik vienintelis kelias praeiti visą lauką ir išlikti sveikam. Turbūt viena iš netikėčiausių užduočių vaikams buvo traukti daiktus iš „neskanaus“ puodo, tačiau visi vaikai džiaugėsi ištraukę visus vadovės Monikos reikalautus daiktus. Vos tik įveikę visas užduotis, draugiškai grįžome į stovyklą, kurioje kaip visada jau laukė mūsų nuostabiosios maisto šefės Rugilės gaminti pietūs. Po pietų turėjome vadovės Monikos vedamą protmūšį, kuriame vaikai pasitikrino savo žinias, kiek jie iš tikrųjų žino apie bažnyčią ir Šv. Mišias. Protmūšyje buvo ir loginių klausimų, kurie tikrai vertė pasukti mažąsias galveles. Ir štai, gaila, bet diena baigėsi. Po linksmojo dienos pasidalinimo vaikai išskubėjo į namus.

Galiausiai, ketvirtoji diena: ,,Tikėti – puotauti“. Tai buvo pati ilgiausia diena, pilna vaikiško džiaugsmo bei juoko. Dienos pradžia beveik niekuo nesiskyrė nuo kitų dienų: rytiniai žaidimai kieme, telefonai saugiai sudedami į telefonų dėžę, jau atmintinai žinoma giesmė ,,Turiu ramybę kaip upę“, kunigo Mindaugo katechezė: „Kodėl svarbu švęsti Šv. Mišias?“ bei dienos pradžią vainikuojanti ryto malda. Iškart po tokios dienos pradžios grupelių vadovai su savo mažūtėliais pėsčiomis išskuba į Kupiškyje esančią gaisrinę, kurioje vikrieji gaisrininkai supažindina juos su visais ugnies privalumais ir pavojais. Beje, buvo demonstruojama gaisrininko uniforma. Pasirodo, jų yra kelių rūšių! Kunigas Mindaugas taip pat gauna galimybę kelioms minutėms tapti tikru gaisrininku. Trimis garsiais ,,Ačiū!” padėkoję gaisrininkams už puikią ekskursiją, visi išskubėjome prie parapijos namų, kur jau laukė pietūs. Būtina paminėti, kad po kiekvienos dienos skaniųjų pietų kiekviena grupelė turėjo labai švarią atsakomybę – išplauti visus stovyklautojų indus. Šią dieną indus smagiai plovė vyriausioji grupelė, kartu su vadovais Ugnium bei Egle. Kada indai jau buvo švariai išplauti ir iššluostyti, mažosios šeimynėlės išskubėjo ruoštis vakare vyksiančiam talentų vakarui. Kiekviena grupelė turėjo paruošti pasirodymą, kurį parodys tėveliams vakare. Po visų pasiruošimų reikėjo greitai skubėti į Šv. Mišias, todėl stovyklautojai bėgo puoštis suknelėmis bei gražiaisiais kostiumais. Šv. Mišias aukojo kunigas Mindaugas, giedojo visi stovyklos vaikai bei jų vadovai. Bažnyčia buvo gausi vaikų tėvelių, močiučių, senelių, kaimynų bei globėjų. Po Šv. Mišių salėje laukė nuotaikingi vaikų pasirodymai, fotografijos ant sienos, kurios rodė tėvams, ką mes veikėme per praėjusias keturias dienas. Visiems vaikams parodžius savo talentus bei per keturias dienas sukauptą džiaugsmą, spalvingai išpuoštoje mėlynojoje palapinėje jų laukė puota, kurioje buvo gausu maisto. Vakaras tęsėsi žaidimais, nuoširdžiu juoku bei bendryste.

You may also like...