Biržų parapija apie DIENĄ SU ŠV. KAZIMIERU

Jis ragino visus jaunus žmones pažvelgti į savo vidų ir surasti jame slypinčius lobius, taip, kaip darė ir gyveno šv. Kazimieras. Iškilmių kulminacija tapo šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas Linas drauge su vyskupijos kunigais, atlydėjusiais jaunimą.

Kovo 4 dieną, šeštadienį, bažnyčios jaunieji giesmininkai, būsimieji Ateitininkai ir patarnautojai, lydimi vadovų – Kaštonų pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos Rasos Stanulevičienės ir parapijos vikaro kunigo Ernesto Želvio – vyko į Panevėžio vyskupijos globėjo šv. Kazimiero dienos minėjimo renginį. Šv. Kazimieras taip pat yra jaunimo šventasis globėjas, pasižymėjęs maldingumu, skaistumu, nuolankumu ir kitomis dorybėmis, dėl to tapęs šventuoju, pavyzdžiu jaunam žmogui. Šventę organizavo Panevėžio vyskupijos jaunimo, šeimos ir katechetikos centrai, prieš tai pakvietę vyskupijos mokyklų vaikus dalyvauti įvairios veiklos programoje.

Renginio iniciatorius ir siela – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Atvažiavę į Panevėžį, Kristaus Karaliaus katedroje užsiregistravome kaip renginio dalyviai ir netrukus jos kiemelyje apžiūrėjome konkurse dalyvavusių vaikų piešinių ekspoziciją, turėjome galimybę išrinkti mums labiausiai patikusį piešinį. Po tokios įžangos į šventę, katedroje vyko jos atidarymas, kuriame sveikinimo žodį tarė vyskupas Linas. Tuomet šventovėje vyko šlovinimas, adoracija, susitaikinimo sakramento šventimas, giedant Vievio parapijos jaunimui. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos klebonas kun. Erastas Murauskas vedė mokymą „Šventumas“. Jis ragino visus jaunus žmones pažvelgti į savo vidų ir surasti jame slypinčius lobius, taip, kaip darė ir gyveno šv. Kazimieras. Iškilmių kulminacija tapo šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas Linas drauge su vyskupijos kunigais, atlydėjusiais jaunimą. Vyskupas pamoksle drąsino visus susirinkusius būti panašiais į šventąjį.
Nebijoti šio pasaulio staigmenų ir būti kitokiais nei pasaulis nori mus matyti. Kitokiais – kaip šv. Kazimieras, kuris nebijojo mylėti visus žmones, o ypač atmestuosius; kuris nebijojo melstis, būdamas jaunas ir turtingas; kuris nesigėdijo būti skaisčiu iki pat savo mirties. Būti kitokiu – tai nereiškia būti prastesniu, kvailesniu, nevykusiu – įtikinamai kalbėjo vyskupas.

Po šv. Mišių Panevėžio Laisvės alėjoje vaišinomės šventės organizatorių dovanotais šv. Kazimiero valgiais. Linksmino folkloro ansamblis „Raskila“.

Popietinėje renginio dalyje vyko kūrybinės dirbtuvės įvairiose Panevėžio miesto vietose. Vieni turėjo galimybę dalyvauti nuolankumo pratybose, patarnaujant vargšų „Betliejaus“ valgyklėlėje, kiti – orientaciniame žaidime, dar kiti – išminties laboratorijoje kino bei fotografijos pamokose. Biržiečiai dalyvavome „Maldingumo patirties“ dirbtuvėje. Čia vyko muzikinė popietė su Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios „Gospel“ choru, kurie savo nuostabiais balsais džiugino mus ir visus gausiai susirinkusiuosius. Renginiui einant į pabaigą, vyko „Protmūšis“ šv. Kazimiero tema, po jo – apdovanojimai ir pabaigos malda.   Panevėžio J. Miltinio dramos teatre – ypatinga šventės užbaiga, stebint spektaklį „Karvelėli mėlynasai“.

Biržų grupei šventė tęsėsi – kunigas Ernestas mums pasiūlė nuvykti į Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų namus. Juose galėjome iš arti pamatyti ir patirti, kaip gyvena mažyliai ir mūsų bendraamžiai, neturintys savų namų ir šalia mylimų artimiausių žmonių. Kunigas norėjo, kad mes suprastume ir įsisąmonintume, kaip svarbu gyvenime būti atsakingiems už savo poelgius ir sprendimus.

Grįžome į namus, pamaitinti dvasiškai, pilni neužmirštamų įspūdžių. O kun. Ernestas dar turėjo vieną staigmeną – pamaitinti mūsų kūnus.

Esame labai dėkingi mokytojams Rasai ir kun. Ernestui už nepakartojamą dieną. AČIŪ.

Biržų Kaštonų mokyklos 10 klasės mokinė.

TEKSTO NUORODA:

http://www.birzuparapija.lt/isrinktojo-tarno-sv-kazimiero-sventuma-paminejus

 

You may also like...